Tôi là một 7x đời đầu. Nghĩa là, so với tiêu chuẩn “Gái ba mươi tuổi đã toan về già”, tôi được xếp vào diện hết date từ lâu. Người ngoài xầm xì bảo tôi ế. Gia đình và bạn bè bảo tôi kén cá chọn canh. Chỉ mỗi tôi là thấy hành trình tìm kiếm hạnh phúc sao mà gian nan quá đỗi.