Có cánh cổng bước vào không gian truyện cổ tích, có lối vào mang cảm giác "chui đầu xuống đất".