ICTnews - Dịch vụ Quà tặng từ Trái Tim – 8011 4444 giúp bạn gửi thông điệp năm mới đến số máy của bạn bè, người thân vào đúng giờ khắc bạn muốn.