(ĐTCK-online) CTCP Xây dựng số 6 (VC6) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2009 với doanh thu thuần quý III đạt 65,722 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,065 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VC6 đạt doanh thu thuần 204,331 tỷ đồng, bằng 86,05% so với cùng kỳ năm 2008 và bằng 54,23% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 13,685 tỷ đồng, tăng 34,15% so với cùng kỳ và hoàn thành 90,45% kế hoạch năm 2009. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,281 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận chia cho Tổng công ty Vinaconex là 1,434 tỷ đồng và lợi nhuận của cổ đông Công ty là 8,847 tỷ đồng.