Ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2008, có 94 loại thuốc không đạt chất lượng bị thu hồi và đây là số lượng bị thu hồi cao nhất từ trước đến nay.