Hanoinet - Chỉ vì những mâu thuẫn tưởng chừng không đâu với bố mẹ, các teen đã đi hoang dẫn đến phạm pháp.