Hồ Hữu Hạnh có cơ hội nấu những món ăn ngon nhất tặng cho gia đình mình trong chương trình "Điều ước thứ 7".

Theo VTV