Nam và Hiền (Bình Phước) bị bắt khẩn cấp vì đã vào trường tiểu học cướp một dây chuyền vàng (0,6 chỉ) của một học sinh lớp 3.