Anh í kể bé Kiến Văn đã được hai tuổi rưỡi, rất thông minh, mắt sáng, khuôn mặt có nét giống cả ba lẫn mẹ. Đặc biệt bé thích hát lắm, ngồi trên xe là cứ nghêu ngao hát hoài