(ATPvietnam.com) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 02/04/2010. Công ty sử dụng danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ 3,7% (mỗi cổ phần được nhận 370 đồng). Thời gian thực hiện bắt đầu từ 09/04/2010. ABBank sẽ trả cổ tức vào tài khoản của cổ đông tại ABBank (cổ đông chưa có tài khoản, ngân hàng sẽ mở và chuyển tiền vào. Kể từ ngày 09/04/2010, cổ đông có nhu cầu rút tiền mặt từ tài khoản của mình thì mang CMND đến một địa điểm giao dịch ABBANK bất kỳ để rút. Hiện tại ABBank có vốn điều lệ hơn 3.482 tỷ đồng. H.H Các tin liên quan Hai tháng đầu năm 2010, ABBank đạt lợi nhuận 93,15 tỷ VND ABBank: năm 2009 lợi nhuận đạt 415,46 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch ABBank được thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng An Bình (ABBank) bán thêm 17,8 triệu cổ phiếu cho Maybank ABBank báo 374 tỷ đồng lợi nhuận 11 tháng đầu năm ABBANK lãi 46 tỷ đồng trong tháng 10