Hanoinet - Vụ vi phạm nghiêm trọng những quy định về bảo vệ môi trường của Công ty Vedan thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường.