(HNMO) - YOUcard của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK)  là một trong những loại thẻ thông minh và linh hoạt hàng đầu trong thị trường thẻ nội địa tại Việt Nam hiện nay.