Công ty cho thuê tài chính II Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam (ALCII) đăng ký bán 2,100,000 cp CTCP BH NH Nông Nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI).

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cho thuê tài chính II - Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam
- Mã chứng khoán: ABI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,100,000 CP (tỷ lệ 5.7%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tô Thị Phương Loan
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Không công bố
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/10/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/10/2014.

HNX