(Stox.vn)-CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (ABT) công bố kết quả kinh doanh Quý I/2011 với 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2010 và hoàn thành 35% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu thuần trong Quý, ABT đạt 152,62 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2010 nhưng do chi phí giá vốn hàng bán thấp nên lợi nhuận gộp tăng gần 80% khi đạt 49,2 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ mang về cho ABT khoản lợi nhuận 15,13 tỷ đồng, tăng 66% nhưng chi phí tài chính theo đó cũng tăng từ gần 500 triệu đồng lên 21,54 tỷ đồng. Theo thuyết minh, mặc dù Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính 11,07 tỷ đồng nhưng lại lỗ xấp xỉ 14 tỷ đồng từ các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn. Ngoài ra, ABT dành 17,43 tỷ đồng để dự phòng giảm giá các khoản đầu tư. Lợi nhuận trước thuế Quý I/2011, ABT đạt 33,15 tỷ đồng, giảm trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế Công ty đạt 30,03 tỷ đồng, tăng 35% so với con số 22,3 tỷ đồng đạt được ở Quý I/2010. Năm 2011, ABT đặt mục tiêu 700 tỷ đồng doanh thu thuần và 85 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, mức cổ tức chi trả trong khoảng từ 40-60%. Như vậy, kết thúc Quý I, Công ty đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 35% kế hoạch lợi nhuận. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/4, cổ phiếu ABT tăng 200 đồng và đóng cửa tại mức giá 40.500 đồng/CP. Toàn phiên có gần 70.000 CP được khớp lệnh thành công. Trong đó nhà đầu tư nước ngoài bán ra 20.160 CP. Hoài Anh