(CafeF) – Lợi nhuận trước thuế theo báo cáo kiểm toán của CTCP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre chỉ đạt 24,13 tỷ đồng, giảm 21,1 tỷ so với số liệu công bố trước đó.