(ATPvietnam.com) -CTCP XNK Thủy sản Bến Tre (mã chứng khoán: ABT) công bố báo cáo tài chính quý I/2011.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần quý I/2011 đạt 152,62 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2010. Quý I/2011, giá vốn bán hàng của ABT giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2010 nên lãi gộp đạt 49,241 tỷ đồng, tăng 79% so với cùng kỳ năm trước tuy nhiên chi phí tài chính của ABT tăng mạnh lên 21,538 tỷ đồng so với chỉ 438 triệu đồng quý I/2010 nhưng nhờ giá vốn bán hàng giảm trong khi doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng đáng kể nên lợi nhuận của ABT vẫn có sự tăng trưởng. Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2010. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu theo đó đạt 2.207 đồng trong quý I/2011. Vừa qua, HĐQT của ABT thống nhất thanh toán cổ tức đợt 1/2011 tỷ lệ 15% và dự kiến chi trả và tháng 5/2011. BCTC Quý I/2011 của ABT Hoài Nam