ACB không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Đó là giải thích của ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Khối Giám sát điều hành Ngân hàng (NH) Á Châu (ACB), với báo giới vào chiều 22-2