Ngân hàng Á châu (ACB) vừa công bố đạt 2.556 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm 2008...