(NLĐ)- Tính đến hết quý I/2008, tổng tài sản của Ngân hàng Á Châu (ACB) đạt 100.000 tỉ đồng, tổng huy động đạt trên 81.000 tỉ đồng, dư nợ cho vay đạt 40.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 501 tỉ đồng. Số liệu trên vừa được ACB công bố vào cuối tuần qua.