Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (MCK: ACB) thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền mặt.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mã CK: ACB Mệnh giá: 10.000 đồng Ngày đăng ký cuối cùng: 8/3/2010 Ngày giao dịch không hưởng cổ tức: 4/3/2010 Lý do và mục đích: Trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền mặt Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Thời gian thực hiện: 31/3/2010.