Ngày 24/02, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã nhận được công văn số 743/CV-MKT.CO ngày 22/2/2010 của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB) về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật trước đây: Ông Trần Xuân Giá, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Lý Xuân Hải, Chức vụ: Tổng Giám đốc.