24H.COM.VN - Dòng ổ cứng Momentus 500 GB mới của Seagate sẽ được sử dụng trong một số model notebook sắp tới của Acer.