AGD đã hoàn thành việc mua lại 100% vốn CP của Công ty chế biến thức ăn thủy sản, hiện đang tiến hành thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Công ty cổ phần Gò Đàng (AGD) thông báo việc mua lại nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản. Theo đó, AGD đã hoàn thành việc mua lại 100% vốn CP của Công ty chế biến thức ăn thủy sản, hiện đang tiến hành thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long. Sau khi được mua lại, CTCP Hiệp Thanh V trở thành công ty con của AGD. CTCP Hiệp Thanh V có vốn điều lệ là 40 tỷ đồng. Địa chỉ: Ấp Mỹ Thanh, Xã Mỹ Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long. AGD dự kiến đầu tư với tổng mức đầu tư là 39 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ vốn vay ngân hàng và vốn tự có. Tổng tài sản đầu tư dự kiến là 44 tỷ đồng. H.Vân HOSE