Agribank vừa công bố quyết định bổ nhiệm mới 2 Phó Tổng giám đốc, 3 Thành viên Ban Kiểm soát và kế toán trưởng, quyết định có hiệu lực từ 1/10.

Sáng 3/10/2014, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và thành viên Ban Kiểm soát Agribank.

Cụ thể, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phương và ông Nguyễn Hải Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Agribank;

Ông Nguyễn Bách Dương, ông Hoàng Văn Thắng, ông Bùi Hồng Quảng giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Agribank; ông Phùng Văn Hưng Quang giữ chức vụ Kế toán trưởng Agribank.

Các quyết định có hiệu lực kể từ 1/10/2014.