Vào một buổi sáng nọ, sư tử thức giấc và cảm thấy có điều gì đó không ổn, sự tự tin của nó hình như biến đâu mất. Nó cảm thấy lo lắng và với mong khẳng định vị trí của mình trong khu rừng, nó đi ra ngoài.