(InfoTV) - Hãng bảo hiểm khổng lồ đã được chính phủ Mỹ ra tay cứu trợ vào năm 2008 AIG công bố lỗ trong ba tháng cuối cùng của năm 2009.

Hãng này cho biết khoản lỗ của quý tư là 9 tỷ đôla, cùng kỳ năm 2008 hãng lỗ 62,6 tỷ đôla. Đây là quý đầu tiên lỗ của AIG sau hai quý có lãi. Trước đó hãng đã tuyên bố khả năng lỗ lãi giao động trong khoảng thời gian này. Cho cả năm 2009, hãng bao hiểm lỗ ròng là 12,3 tỷ đôla so với mức hơn 100 tỷ đôla của năm 2008. AIG đã được chính phủ Mỹ ra tay cứu trợ tài chính vào năm 2008 và hiện nay chính phủ năm 80% cổ phần của hãng này. Tổng cộng hãng đã nhận được 182,5 tỷ đôla từ nguồn tài chính của chính phủ. Hôm thứ Hai, một số nguồn tin cho biết AIG đã đồng ý bán bộ phận bảo hiểm nhân thọ châu Á của hãng là AIA cho hãng bảo hiểm Anh Prudential với giá là 25 tỷ đôla bằng tiền và 16 tỷ đôla bằng cổ phiếu. AIA có trụ sở tại Hong Kong, với số lượng khách hàng lên tới 20 triệu người, gần một phần ba lượng khách hàng của AIG. InfoTV (Theo BBC) Hải Anh