Hãng chế tạo máy bay của Châu Âu Airbus vừa công bố kế hoạch cải tổ ở nhà máy tại Pháp vì hãng này với việc cắt giảm một nửa trong số 10.000 nhân viên ở nhà máy Power8 nhằm tiết kiệm chi phí

small_1099.jpg Tháng 2 năm nay Airbus đã công bố kế hoạch cải tổ lần đầu sau khi việc sản xuất máy bay A380 lâm vào tình trạng trì hoãn. Theo kế hoạch, Airbus sẽ tiết kiệm 5 tỉ euro vào năm 2010 và 2,1 tỉ euro vào mỗi năm sau tiến trình cải tổ này.