(HHT_Online) Album thứ 2 của nhóm nhạc thần tượng Super Junior đã bán cháy chợ 60.000 bản chỉ trong vòng một tuần sau khi phát hành. Một sự trở lại ấn tượng sau hơn 2 năm chăm chút cho Don't Don, album thứ hai của nhóm !