Alcatel-Lucent 7750 SR Alcatel-Lucent vừa giới thiệu giải pháp tổng thể về nhân chuyển mạch gói mạng di động, qua đó, như lời các chuyên gia của hãng, các nhà khai thác có thể xoay sở với đà tăng trưởng vượt bậc của các dịch vụ dữ liệu trong các mạng 3G và LTE.

Giải pháp bao gồm việc hỗ trợ chức năng 2G và 3G GGSN (Gateway GPRS Support Node) đã hiện thực trong các thiết bị định hướng dịch vụ Alcatel-Lucent 7750 SR. Alcatel-Lucent 7750 SR hiện đang có thể được dùng cho cả mạng GPRS/EDGE, HSPA, HSPA+ lẫn mạng LTE. Hệ thống điều khiển Wireless Mobility Manager được thiết lập trên nền tảng ATCAv2 cho phép tối ưu hóa nhân chuyển mạng gói hiện hành khi vận hành với công nghệ HSPA và HSPA+ và bổ sung chức năng để chuyển lên LTE cũng đã được công bố. Những bộ điều khiển 5780 Dynamic Services Controller cho các nhà khai thác mạng di động khả năng tổ chức điều khiển dựa trên chính sách, tối ưu và sinh lợi các tài nguyên mạng lưới, cung ứng cho khách hàng những dịch vụ cá nhân trên mạng 3G và LTE. Việc hoàn thiện hệ thống 5620 Service AwareManager xuất xưởng từ trước đó cũng đảm bảo sử dụng chúng để điều khiển toàn diện các mức độ sử dụng và kiểm soát trong các phân khúc thị trường di động giao thông và chuyển mạch gói.