- Vậy là cái tên Michael Johns lọt vào danh sách của những người... dừng cuộc chơi. Tất cả những ai khi nghe tin này đều không khỏi bàng hoàng.