Vẫn luôn có những việc được cho là học hỏi, tiếp thu nhưng thực chất là sao chép, ăn cắp ý tưởng trên internet.

Theo VTC