Hanoinet - Sau khi dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái 5 tuổi, Văn Công Hiếu sợ cháu khóc la sẽ bị phát hiện nên bóp cổ cô bé cho đến khi bất tỉnh rồi bỏ xác cô bé dưới mương nước.