Biểu thuế chống bán phá giá này dao động trong mức từ 112,64 - 527,31 USD/tấn. Quyết định có hiệu lực ngay và có hiệu lực đến ngày 25/9/2009.