Chính phủ Ấn Độ cho biết, xuất khẩu hàng dệt may của nước này trong tài khóa 2007/08 có thể giảm tới 30% so với tài khóa trước do sự tăng giá của đồng rupee so với đồng USD.

small_6844.jpg Theo dự đoán mới nhất, tổng xuất khẩu hàng dệt may của tài khóa này sẽ quanh mức 25 tỷ USD, thấp hơn so với mục tiêu 30 tỷ USD đề ra hồi đầu tài khóa. P Nayak, giám đốc nghiên cứu thị trường trực thuộc Bộ Dệt may Ấn Độ, nói: “đồng rupee so với đồng đô la Mỹ hiện đã tăng giá tới 15%, trong khi đó 75% tổng xuất khẩu dệt may của nước này là sang Mỹ và các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU)”. Bên cạnh đó, hàng rào phi thuế quan (NTB) tại một số thị trường xuất khẩu quan trọng như Mỹ, EU và Nhật Bản ngày càng nhiều đang tạo ra nhiều thử thách cho các nhà xuất khẩu trong nước, ông nói thêm. Các NTB đặt ra là biện pháp nhằm hạn chế nhập khẩu, ngoài thuế, áp dụng đối với các nước xuất khẩu để hạn chế nhập khẩu. NTB bao gồm các biện pháp: chống bán phá giá và bồi hoàn thuế, hạn chế hạn ngạch, yêu cầu về bao bì và nhãn hiệu, kiểm định, kiểm dịch và các tiêu chuẩn khác. Được biết hiện có 44% các nước xuất khẩu sang Mỹ phải áp dụng theo NTB của nước này.