Chính phủ Ấn Độ hôm 1.3 thông báo kế hoạch xóa các khoản nợ nông nghiệp cho nông dân sở hữu dưới 2ha đất nông nghiệp và hỗ trợ vốn cho những người này. Tổng số nợ được xóa và tiền trợ vốn là khoảng 600 tỉ rupee (tương đương 15 tỉ USD). Đợt hỗ trợ này có kinh phí trích từ ngân khố của chính phủ và được thực hiện với mục đích giảm thiểu áp lực của lạm phát và giá lương thực thực phẩm tăng cao đè nặng trên đời sống nông dân.

ad33