Ít nhất 113 tín đồ Ấn Độ giáo đã thiệt mạng khi hỗn loạn dẫm đạp lên nhau nhằm tránh bức tường sập tại ngôi đền Hindu ở thành phố Jodhpur, miền bắc Ấn Độ.