(AutoNet)- Ấn Độ đã lên lộ trình đến năm 2017, sẽ có 20% nhiên liệu sinh học được sử dụng để chạy xe hơi tại quốc gia Nam Á đông dân thứ 2 thế giới này.