Ngày 30.1, chính phủ Ấn Độ công bố nới lỏng luật lệ đối với các tiêu chuẩn về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc nới lỏng chủ yếu thuộc về các lĩnh vực thông tin tài chính, chứng khoán, hàng không dân dụng và tăng mức trần đầu tư cho lĩnh vực dầu khí.

ad31 Theo quyết định mới, vốn đầu tư nước ngoài tăng từ 49% lên 100% đối với những hoạt động về hàng không như bảo trì, sửa chữa, sản xuất các thiết bị cũng như đào tạo trong ngành hàng không. Khai thác quặng và khoáng sản titan cũng được phép đầu tư tối đa 100%. Tuy nhiên, vốn đầu tư trong các công ty thông tin tín dụng được phép lên đến 49% dưới sự cho phép của ngân hàng dự trữ Ấn Độ. Mức trần của đầu tư nước ngoài trong những công ty lọc dầu cũng được điều chỉnh. Ủy ban chính phủ về hoạt động kinh tế (CCEA) nhấn mạnh: “Ấn cho phép các công ty nước ngoài sở hữu tối đa 49% trong các liên doanh lọc dầu và những công ty dầu cổ phần so với mức trước đây là 26%”. Mục đích của việc nới lỏng vì Ấn Độ muốn thu hút nhiều hơn nữa từ nguồn vốn này để đáp ứng tốc độ phát triển của nền kinh tế. Ấn Độ dự tính sẽ thu hút 30 tỉ USD từ FDI trong năm tài chính 2008.