Ngày 6.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Tùng chủ trì triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888-20.8.2008).