Trong 3 tháng đầu năm, xuất khẩu trực tiếp qua các cửa khẩu biên giới An Giang giáp Campuchia đạt trên 120,4 triệu USD, tăng 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.