Sẽ có hàng trăm triệu người theo dõi qua sóng phát thanh và truyền hình trên khắp thế giới, chưa kể tới khoảng 2 triệu người tham dự lễ nhậm chức của ông Obama, Tổng thống thứ 44 và là Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.