Nếu bạn là một người yêu thích không gian trầm ầm, lãng mạn và lịch thiệp thì đây là nơi mà bạn nên ghé chân.