(HNM) - Một cách ngẫu nhiên, lịch sử đã chọn một ngày mùa thu tháng 10 để đánh dấu sự kiện trọng đại - Giải phóng Thủ đô (10-10-1954). Thú vị nữa là cuộc sống cũng có những xếp đặt khác: nhiều sự kiện điện ảnh và đọc sách trong nước cũng như quốc tế đã hội tụ lại cả trong tháng 10 đáng nhớ này tại thủ đô Hà Nội…