TT - Chế độ ăn hợp lý dù không loại được stress khỏi cuộc sống nhưng sẽ giúp chúng ta phản ứng tốt khi bị stress.