Thường trong các bản hướng dẫn sử dụng thuốc có ghi thời gian dùng: trước trong hay sau khi ăn. Nhưng không bao giờ người ta nói rõ là ăn gì.