Tân binh Chelsea muốn gặp mặt để một lòng khuyên nhủ "Voi rừng" đừng rời bỏ sân Stamford Bridge vì đó "có thể là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời cầu thủ".