Giadinh.net - Bé tật nguyền giơ... chân phát biểu trong giờ học, người đàn ông tỉa tót râu để đi thi quốc tế, pháo hoa bừng sáng ở Việt Nam, Philippines... là những hình ảnh ấn tượng trong tuần qua.