Ai là dân mạng xã hội mà không yêu ảnh vuông của Instagram

Ai mà chẳng yêu hoa dù cho là đàn bà, đàn ông hay trẻ em

Với mình hơi tham lam một chút mình yêu tất, vừa yêu ảnh vuông, mình vừa yêu hoa. Hôm nay thứ hai, là ngày ưa thích nhất của mình mỗi tuần vì cứ bắt đầu thứ hai là mình bắt đầu được lang thang. Hôm nay mình ngoại tình với em Iphone 6 đẹp long lanh. Cùng em ấy mình bước vào thiên đường của các loài hoa.

Nhà thơ Xuân Diệu từng có bài thơ hoa

Máu đất đưa lên thắp mặt trời
Nở thành xinh đẹp, dọi thành tươi;
Tia như ráng lặn; xanh như biển
Xuân đậm; hồng như một nụ cười.

Người từ muôn thuở biết yêu hoa,
Yêu chất thơm tho, vẻ ngọc ngà.
Nhưng được yêu hoa nào mấy kẻ,
Phần đông đói lạnh quất bầm da!

Còn mình không thơ, nhưng mình dùng hoa và ảnh vuông dệt nên bài thơ riêng trong tâm hồn mình. Các bạn cùng tham gia vườn hoa của mình nhé