TT - Nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy chỉ có gần phân nửa các ông bố nước này thường xuyên đọc truyện cho con nghe trước giờ đi ngủ. Trong khi đó, có tới 76% các bà mẹ Anh duy trì thói quen này.