Mercedes C300 AMG 2015 đầu tiên đã có mặt tại Sài Gòn để chuẩn bị cho Vietnam Motor Show 2015 sắp diễn ra từ ngày 28/10 đến ngày 1/11.

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 1

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 2

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 3

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 4

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 5

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 6

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 7

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 8

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 9

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 10

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 11

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 12

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 13

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 14

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 15

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 16

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 17

Anh chi tiet Mercedes C300 AMG 2015 tai Viet Nam - Anh 18

Ảnh: Thành Nhơn